Vi vägleder er i ert projekt & verksamhet

 

adducere.se Adducere Management
Fasad Adducere Management

Stort eller mindre, komplext eller väldefinierat, kan Adducere Management ensam eller tillsammans med sina samarbetspartners bistå i att leda er till uppsatta mål, framtagna av er eller av oss gemensamt. 

I ett lyckat projekt eller verksamhet finns flera vinnare, ofta handlar det om att förstå varandras drivkrafter och eventuella hinder samt optimera detta till bästa lösning. Adducere Management verkar i bygg-, industri- och infrastrukturbranschen och har mångårig erfarenhet som såväl projektledningskonsult, företagsledare, styrelseledamot och entreprenör. 

Våra nyckelord i vardagen är; målstyrning, kommunikation, struktur, attityd, ärlighet, våga ta beslut, följa upp och korrigera.

Adducere Malmö

Våra tjänster

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Entreprenadsakkunnig (ekonomi, avtal, uppföljning)
  • Upphandling
  • Fastighetsutveckling
  • Projektcoach
  • Samverkansledning/Partnering
  • Styrelsearbete

Öresundsverket

Övertäckning Öresundsverket i Helsingborg åt NSVA. Projektledning/Upphandling: Adducere Management.

VS Gruppen Syd VS Gruppen Syd

VS Gruppen Syd

VS Gruppen Syd AB i Malmö. Styrelseordförande.

Pågen

Pågen AB

Utbyggnad industri åt Pågen AB i Malmö. Projektledning/Upphandling.

adducere.se Maria Park

Maria Park

Fasadarbeten Södra Sverige åt NLA/Sedgwick. Sakkunnig ekonomi/avtal.

P-hus Sege Park P-hus

P-Malmö

P-Hus Sege Park åt Parkering Malmö. Utredning entreprenadformer.

projektledning Vattentorn

NSVA

NRH, Nytt Vattentorn i Helsingborg åt NSVA. Sakkunnig ekonomi/avtal.

Boka ett möte med oss på Adducere